Obec Jilem

Oficiální stránky obce
Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

1. Název Obec Jilem
2. Důvod a způsob založení Obec Jilem vznikla dne 1. ledna roku 1990 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, dle ustanovení §11 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1192 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
3. Organizační struktura Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:

Obec Jilem
Jilem 23
378 53 Strmilov
4. Kontaktní spojení Obec Jilem
Jilem 23
378 53 Strmilov

mobil: +420 602 113 893
tel.: +420 384 490 379
fax: +420 384 490 379

e-mail: obecjilem(a)centrum.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Jilem
Jilem 23
378 53 Strmilov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Jilem
Jilem 23
378 53 Strmilov
4.3 Úřední hodiny Pondělí: 17:00 - 19:00
4.4 Telefonní čísla +420 384 490 379, +420 602 113 893
4.5 Číslo faxu +420 384 490 379
4.6 Adresa internetové stránky http://www.obecjilem.cz
4.7 Adresa e-podatelny
5. Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Studená
číslo účtu: 0603755349/0800 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)
6. IČ 00666432
7. DČ CZ00666432 nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet Rozpočet za rok 2010
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádosti a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře, které nejsou k dispozici na obecním úřadě Jílem:

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete požádat na OÚ Jilem nebo pověřený MěÚ Jindřichův Hradec.

Veškeré návody lze najít na portálu veřejné zprávy zde. Dle našeho názoru nejlépe zpracovaná řešení najdete na www.naseeva.cz.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy Obec Jilem vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty) , vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle §14a zákonazákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou obcí Jilem poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémKATEGORIE

OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad
Jilem 23
378 53 Strmilov

Tel.: +420 384 490 379
Mail: obecjilem@centrum.cz
Web: www.obecjilem.cz

Pondělí: 17:00h - 19:00h

OBECNÍ ROZHLAS

KDE NÁS NAJDETE

POČASÍ

ODKAZY

 
 

©2010 Martin Pitřík | XHTML | CSS | SEO | RS OBCE 1.2 | Magazín nejen o PC